SuccesFiscaal steunt Stichting Ondersteuning Gehandicapten

STOG, Stichting Ondersteuning Gehandicapten, is een stichting met als voornaamste doel: het informeren van mensen die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wetenswaardigheden waar alle betrokkenen hun voordeel mee kunnen doen, regelingen die van kracht zijn geworden, medische informatie en algemene tips zullen op onze site en in Handinfo te lezen zijn.

Hoe vult u als verzorger van iemand met een verstandelijke beperking de vrije tijd in, waar moet u op letten als uw kind of familielid op reis gaat, van welke regelingen kunt u gebruik maken? Onderwerpen die er toe bijdragen dat ouders en verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking maximaal zijn geïnformeerd.

SuccesFiscaal Belastingadviseurs maakt met een bijdrage de uitgave van de Handinfo mogelijk.