Moderne software en scan-en-herken-functie

Door gebruik te maken van ons moderne en veelzijdige boekhoudpakket is het mogelijk om via uw mobieltje, printer i-pad uw bonnen en facturen te scannen en in te voeren in uw boekhouding. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te kijken in uw door ons gevoerde administratie, zodat u altijd up-to-date bent.

Administratie voor ZZP’ers

Als ZZP’er zult u een administratie moeten bijhouden. Dit is niet alleen verplicht voor de Belastingdienst maar ook handig en belangrijk voor u zelf. \handig omdat u op elk moment kunt zien wat u verdient en wat u uitgeeft aan kosten. Een goede administratie geeft dus inzicht in uw bedrijf, uiteindelijk wilt u als ondernemer geld verdienen.

Eisen van de belastingdienst

De Belastingdienst stelt geen specifieke eisen aan een administratie maar volstaat met “een deugdelijke administratie te voeren op een manier die controlerende belastingmensen snel inzicht kan geven”. U dient uw administratie 7 jaar lang te bewaren zowel op papier als elektronisch. Ook voor agenda’s, notities, bankafschriften, kassabonnen, contracten etc. geldt deze bewaartermijn van 7 jaren.

Waar dient uw administratie aan te voldoen

1. Grootboekadministratie
Een grootboekadministratie bestaat uit een aantal “verzamelmappen” waarin u de inkomsten en uitgaven onderbrengt in groepen zoals bijvoorbeeld: geleverde producten, bankrekeningen, autokosten, telefoonkosten, ontvangen btw, betaalde btw etc. Al deze onderwerpen krijgen een nummer, een zogenaamd grootboekrekeningnummer. Het grootboek is eigenlijk de schil om de gehele boekhouding.

2. Debiteuren en crediteurenadministratie
Hierin staan de facturen van uw klanten en uw leveranciers gespecificeerd met bedragen, openstaande posten, btw etc. Deze gegevens zijn afkomstig van uw in- en verkoopadministratie.

3. Voorraadadministratie
Indien u werkt met inkoop en verkoop van goederen zult u minstens één keer per jaar moeten inventariseren en de voorraad en de waarde daarvan vermelden in de boekhouding. U kunt ook een geautomatiseerde voorraadadministratie bijhouden in sommige boekhoudpakketten. Dit is eigenlijk alleen interessant als u veel inkoopt en verkoopt.

4. In- en verkoopadministratie
De in- en verkoopadministratie bestaat uit het inboeken van uw verkoopfacturen en inkoopfacturen op grootboekrekeningen. In een boekhoudpakket worden verkoopfacturen vrijwel altijd automatisch bij het aanmaken van de facturen. Inkoopfacturen boekt u handmatig in het systeem.

5. Loonadministratie
Dit is alleen van toepassing als u personeel wanneer u personeel in dienst heeft

6. Facturen
Als u iets levert of verkoopt zult u een factuur moeten maken die de afnemer kan betalen aan u. Veelal worden facturen gemaakt in een boekhoudprogramma, maar u kunt ze ook handmatig aanmaken in bijvoorbeeld Excel.

Eisen aan een correcte factuur

Facturen dienen voorzien te zijn van een datum en een doorlopend nummer
Op de factuur staat naam, adres en BTW nummer van de afnemer
Een duidelijke vermelding van het geleverde goed of verrichte dienst
Prijzen vermeldt u exclusief btw
De btw bedragen dient u te splitsen naar percentage (0%, 6% of 21%)

Onkosten boeken

Alle zakelijke kosten die u maakt dient u in de boekhouding te verwerken. Onkosten zijn aftrekbaar van uw winst waardoor u minder belasting betaalt en u de btw op inkoop terug kunt vorderen. De uitgaven dienen een zakelijk karakter te hebben, waarbij u dient te handelen volgens “goed koopmansgebruik”. Ook autokosten en reiskosten dient u in uw boekhouding te vermelden evenals de afschrijving van de waarde van uw inventaris, gereedschap, computer etc.

BTW-aangifte – aangifte omzetbelasting

Uit uw administratie zult u een btw aangifte moeten verzorgen. Dit kan jaarlijks, maandelijks of  driemaandelijks. Het te betalen bedrag aan btw is het verschil tussen de door u ontvangen btw bij de verkoopfacturen en de betaalde btw bij uw inkopen en onkosten. Indien dit een klein bedrag is komt u in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Verzorg uw aangifte en betaling aan de Belastingdienst tijdig. Het wordt niet gewaardeerd als u te laat aangifte doet, dit kan leiden tot een fikse boete.

Balans en winst- en verliesrekenging

Aan het eind van een kalenderjaar dient u een winst- en verliesrekening te produceren waaruit blijkt welke winst u in uw bedrijf heeft gemaakt. Dit is eigenlijk een verzameling van cijfers over uw bedrijf, waarin staat wat u verdient heeft, wat uw eigen vermogen is, welke schulden u heeft aan leveranciers, wat u nog dient te ontvangen van uw klanten etc. Kortom het is net als een schoolrapport waarin staat hoe goed, of slecht u presteert met uw bedrijf. De winst die vermeld staat in uw winst- en verliesrekening is het uitgangspunt voor de te betalen inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting en betalen

Belasting betalen moeten we allemaal, nooit leuk. Maar als u bedenkt dat u inkomstenbelasting moet betalen kunt u ook bedenken dat iets verdiend heeft. Eens per jaar (maart – april) moet u een aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Het uitgangspunt is de winst die u in uw winst- en verliesrekening heeft staan. Vanuit dit basisbedrag kunt u de belastingvoordelen voor zelfstandigen toepassen. Zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling, startersaftrek etc.