Ondernemer voor de omzetbelasting

Wanneer bent u ondernemer voor de omzetbelasting?

 

De belastingdienst beschouwt u als ondernemer voor de omzetbelasting als u deel neemt aan het economisch verkeer. U neemt deel aan het economisch verkeer als u geld verdient.
Als u gedurende het kalenderjaar slechts een klein bedrag aan omzetbelasting behoeft te betalen is het mogelijk dat de belastingdienst u hier vrijstelling voor verleend.
De omzetbelasting kent een drietal percentages namelijk: 0%, 6% en 21%. Over het algemeen kan gesteld worden dat het percentage van 0% geldt voor leveringen aan het buitenland en 6% voor de eerste levensbehoeften en 21% voor het overige.

De belastingdienst stelt aan de hand van de volgende criteria vast of er sprake is van ondernemerschap:

• Wordt er zelfstandig een bedrijf of beroep uitgeoefend: van belang is dat u zelfstandig werkt. Als u in dienst bent bij een werkgever bent u geen ondernemer. Een inschrijving in de kamer van koophandel is niet doorslaggevend.

• Is er sprake van een dienstbetrekking of zijn er ook andere werkzaamheden.: als u naast uw vaste baan andere werkzaamheden uitvoert kan het zijn dat u voor de andere werkzaamheden omzetbelasting moet berekenen.

• Wordt er regelmatig gewerkt als zelfstandige: als u af en toe of in besloten kring werkzaamheden verricht, bent u in het algemeen gesproken geen ondernemer voor de omzetbelasting.

• Exploitatie van een vermogensdeel of een recht: als u een pand verhuurt of u ontvangt octrooirechten omdat u bijvoorbeeld een uitvinding hebt gedaan, kunt u als ondernemer voor de omzetbelasting worden beschouwd.

Als u een onderneming wilt beginnen en u twijfelt of u voor de omzetbelasting als ondernemer wordt beschouwd, neem dan contact op met SUCCES. Wij helpen u graag verder hiermee.